KURS PRACA Z PACJENTEM Z NOWOTWOREM PIERSI

Koszt szkolenia:
1000 zł
Data szkolenia:
16-17 maj 2020
Miejsce szkolenia:
Rzeszów

Szczegóły szkolenia

Prowadzący instruktorzy: mgr Ilona Charęza, mgr Cecylia Bieganowska
Kurs adresowany jest do: fizjoterapeutów.
Koszt szkolenia: 1000 zł
Opłata rejestracyjna: 400 zł

Program szkolenia

Dzień I

1. Terapia blizny pooperacyjnej - praca pośrednia i bezpośrednia z blizną

2. Axillary Web Syndrom – omówienie i terapia

3. Terapia tkanek miękkich (m. czworoboczny, piersiowy, najszerszy grzbietu)

4. Uruchamianie obręczy barkowej

a. Techniki PNF b. Terapia tkanek miękkich

5. Terapia przeciwobrzękowa

a. Manualny drenaż limfatyczny – wybrane techniki b. Kompresjoterapia c. Kinesiotaping

Dzień II

1. Autoterapia a. Autorelaksacja mięśni b. Automasaż

2. Praca z pacjentem terminalnym a. Taping i masaż w zaparciach b. Personalizowanie metod terapeutycznych

3. Emocje w pracy z pacjentem onkologicznym a. Objawy psychosomatyczne u pacjenta onkologicznego b. Wsparcie terapeutyczne dla pacjenta onkologicznego (Trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, terapia Simontonowska) c. Radzenie sobie z emocjami pacjenta i jego rodziny (praca z bólem, strachem, stresem, bierną agresją, wycofaniem) d. Radzenie sobie z własną emocjonalnością w kontakcie z pacjentem onkologicznym i jego rodziną e. Radzenie sobie z utratą f. Wspieranie proterapeutycznej postawy pacjenta

Zapisz się na kurs
Regulamin

Opis szkolenia

Fizjoterapeuta wspierający pacjentów onkologicznych w powracaniu do zdrowia i sprawności fizycznej, musi bardzo sprawnie i elastycznie operować wiedzą w zakresie najnowszych technik pracy, pamiętając jednocześnie o sferze emocjonalnej, stresie, strachu i innych ograniczeniach emocjonalnych i psychicznych, które będą miały duży wpływ na nastawienie pacjenta do terapii, jego zaangażowanie i aktywność. Charakter pracy z pacjentem onkologicznym i jego otoczeniem wymaga również tego, aby Fizjoterapeuta potrafił zadbać o siebie w sytuacji dużego obciążenia emocjonalnego i psychicznego.

Zapraszamy na szkolenie, które w bardzo praktyczny sposób, w ciągu dwóch intensywnych dni, da możliwość nabycia najnowszej wiedzy i umiejętności pracy z pacjentem onkologicznym w pełnym spektrum jego potrzeb – zarówno fizycznych, jak i psychicznych – z jednoczesnym zadbaniem o zasoby techniczne, psychiczne i emocjonalne fizjoterapeuty.

Przedstawione zostaną techniki pracy z pacjentami na różnych etapach leczenia nowotworu piersi, ze zwróceniem uwagi na różnorodne trudności, które mogą mieć istotny wpływ na powodzenie terapii. Będziemy zajmować się wspieraniem pacjenta i jego otoczenia w budowaniu pozytywnego nastawienia do leczenia i zastanowimy się, w jaki sposób pomóc mu pokonywać bariery, które to leczenie będą utrudniać i negatywnie wpływać na psychofizyczny dobrostan pacjenta.

Zapisz się na kurs

Opublikowano admin

Wybierz kurs*

Dane osobowe

*pola wymagane

Dane do Faktury (opcjonalnie)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisu na szkolenie/warsztaty/wykładyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji uczestników szkolenia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).