KURS ANATOMIA PALPACYJNA

Koszt szkolenia:
1230 zł
Data szkolenia:
5-8 listopad 2020 r.
Miejsce szkolenia:
Tarnów

Szczegóły szkolenia

Prowadzący instruktorzy: mgr Krzysztof Kuch
Kurs adresowany jest do: fizjoterapeutów, rehabilitantów, masażystów, studentów tych kierunków, trenerów personalnych oraz instruktorów jogi i innych metod ruchowych.
Koszt szkolenia: 1230 zł
Opłata rejestracyjna: 400 zł

Terminy szkoleń:

TARNÓW: 5-8 listopad 2020
RZESZÓW: 15-18 kwiecień 2021

Program szkolenia

Dzień I:

09:00-09:30 Wprowadzenie. 09:30-10:30 Czym jest palpacja. Zasady, reguły i porady dotyczące praktycznej lokalizacji struktur anatomicznych oraz bezpieczeństwa wykonywania terapii manualnych. Typy palpowanych tkanek: • kości i punkty kostne, • mięśnie i rodzaje mięśni, • ścięgna i więzadła, • naczynia krwionośne i nerwy. 10:30-10:45 Przerwa kawowa. 10:45-13:00 Ogólna topografia ciała i nawigacja po nim. Płaszczyzny ruchu. Kierunki i ułożenie. Ruchy ciała. Systemy ciała – ogólne wprowadzenie: • układ szkieletowy – typy stawów, • układ mięśniowy, • układ krwionośny, • układ nerwowy, • układ limfatyczny. 13:00 -14:00 Przerwa obiadowa. 14:00-17:00 (w trakcie 15 min przerwy o godzinie ustalonej przez kursantów). Bark: • topografia ogólna, • struktury i punkty kostne rejonu ciała. PRAKTYKA: • ścieżki ciała, • kinezjologia. ANATOMIA I PALPACJA: • naramienny, • czworoboczny, • najszerszy grzbietu, • obły większy, • rotatory stożka, • nadgrzebieniowy, • podgrzebieniowy, • podłopatkowy, • dźwigacz łopatki.

Dzień II:

09:00-09:30 Podsumowanie dnia pierwszego. Pytania i odpowiedzi. 09:00-10:30 Bark (cd.): ANATOMIA I PALPACJA: • zębaty przedni, • piersiowy większy, • piersiowy mniejszy, • podobojczykowy, • inne struktury. 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa. 10:45-13:00 Ramię: ANATOMIA I PALPACJA: • dwugłowy ramienia, • trójgłowy ramienia, • kruczo ramienny, • inne struktury. 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa. 14:00-17:00 (w trakcie 15 min przerwy o godzinie ustalonej przez kursantów): Przedramię i główne struktury dłoni: • topografia ogólna, • struktury i punkty kostne rejonu ciała. PRAKTYKA: • ścieżki ciała, • kinezjologia. ANATOMIA I PALPACJA: • ramienny, • ramienno – promieniowy, • prostowniki dłoni i nadgarstka, • promieniowy długi i krótki, • łokciowy, • palców, • wskaziciela, • łokciowy • zginacze dłoni i nadgarstka, • promieniowy, • dłoniowy długi, • łokciowy, • zginacz powierzchowny i głęboki palców, • nawrotny obły, • nawrotny czworoboczny, • odwracacz, • inne struktury.

Dzień III:

09:00-09:30 Podsumowanie dnia drugiego. Pytania i odpowiedzi. 09:30-10:30 Miednica i udo: • topografia ogólna, • struktury i punkty kostne rejonu ciała. PRAKTYKA: • ścieżki ciała, • kinezjologia. 10:30-10:45 Przerwa kawowa. 10:45-13:00 ANATOMIA I PALPACJA: • prosty uda, • obszerny boczny, • obszerny środkowy, • obszerny pośredni, • dwugłowy uda – głowa długa i krótka, • półścięgnisty, • półbłoniasty, • pośladkowy większy, • pośladkowy średni, • pośladkowy mniejszy, • gruszkowaty, • czworoboczny uda, • zasłaniacz wewnętrzny i zewnętrzny, • bliźniacze, • smukły, • grzebieniowy, • przywodziciel wielki, • przywodziciel długi. 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa. 14:00-17:00 (w trakcie 15 min przerwy o godzinie ustalonej przez kursantów): • naprężacz powięzi szerokiej, • pasmo biodrowo-piszczelowe, • krawiecki, • biodrowy, • lędźwiowy, • inne struktury. Goleń i stopa: • topografia ogólna, • struktury i punkty kostne rejonu ciała. PRAKTYKA: • ścieżki ciała, • kinezjologia. ANATOMIA I PALPACJA: • brzuchaty łydki, • płaszczkowaty, • piszczelowy przedni, • prostownik długi palucha i palców, • piszczelowy tylny, • zginacz długi palucha i palców, • strzałkowy długi i krótki, • struktury stopy, • inne struktury.

Dzień IV:

09:00-09:30 Podsumowanie dnia trzeciego. Pytania i odpowiedzi. 09:30-10:30 Kręgosłup i klatka piersiowa: • topografia ogólna, • struktury i punkty kostne rejonu ciała. PRAKTYKA: • ścieżki ciała, • kinezjologia. 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa 10:45-13:00 ANATOMIA I PALPACJA: • kolcowy, • najdłuższy, • biodrowo – żebrowy, • poprzeczno-kolcowe, • płatowaty głowy i szyi, • podpotyliczne: o prosty głowy większy i mniejszy, o skośny głowy górny i dolny, • czworoboczny lędźwi. 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa. 14:00 – 17:00 (w trakcie 15 min przerwy o godzinie ustalonej przez kursantów): ANATOMIA I PALPACJA: • prosty brzucha, • skośne wewnętrzne, • skośne zewnętrzne, • poprzeczny brzucha, • przepona, • międzyżebrowe, • inne struktury. Głowa: • topografia ogólna, • struktury i punkty kostne rejonu ciała. PRAKTYKA: • ścieżki ciała, • kinezjologia. ANATOMIA I PALPACJA: • mostkowo sutkowo obojczykowy, • pochyłe: przednie, środkowe, tylne, • żwacz, • skroniowy, • szeroki szyi • czołowo-potyliczny, • mięśnie mimiczne twarzy, • inne struktury.

Zapisz się na kurs
Regulamin

Opis szkolenia

Czterodniowy kurs anatomii palpacyjnej, kinezjologii i elementów strukturalnej biomechaniki w oparciu o światowy bestseller Andrew Biela „Trail Guide to the body” Kurs ten ilustrowany jest oryginalnymi prezentacjami powerpoint, książką, dodatkowymi zdjęciami pacjentów z naniesionymi na ich ciało rysunkami mięśni i struktur kostnych. Studenci otrzymują przejrzysty kolorowy skrypt i dostęp do materiałów video online. W trakcie czterech dni skupimy się na koncepcie i zasadach anatomii palpacyjnej i kinezjologii. Celem tego kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności precyzyjnej palpacji ciała i jego struktur. Solidna wiedza i zrozumienie w jaki sposób mięśnie pracują wspólnie jako aparat ruchu jest podstawą dla wszystkich innych sposobów terapeutycznej pracy z ciałem. Dlatego w trakcie poznawania kolejnych mięśni studenci poznają również ich wpływ globalny na ciało i strukturę człowieka. Program kursu bazuje na orginalnym programie z US Books of Discovery! szkolenie na licencji polskiego i amerykańskiego wydawcy książki: "Przewodnik po ścieżkach ciała – Anatomia palpacyjna – Andrew Biel"

Zapisz się na kurs

Opublikowano admin

Wybierz kurs*

Dane osobowe

*pola wymagane

Dane do Faktury (opcjonalnie)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisu na szkolenie/warsztaty/wykładyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji uczestników szkolenia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).