Artykuły

Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Mity czy fakty poparte dowodami?

admin

Fizjoterapeuci należą do grupy zawodowej, która narażona jest na pracę w wymuszonej pozycji zarówno w statyce, jak i dynamice. Jednakże świadomość fizjoterapeuty oraz charakter jego pracy pozwalają wygospodarować czas na poprawę i reedukację błędów ruchowych, jakie popełnia w trakcie pracy z pacjentem. Powstałe błędy ruchowe nie muszą dawać symptomów natychmiast, ale stanowią poważne zagrożenie na(..)

Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według Kinetic Control – Opis przypadku część II.

admin

Ponownie sięgamy do opisu przypadku pacjentki ze zdiagnozowanym bocznym przyparciem rzepki. Tym razem autorzy opracowania skupiają się na ocenie mięśni odpowiedzialnych za postawę oraz za prawidłowe ustawienie rzepki w stawie rzepkowo-udowym, a także na specyficznym treningu tych mięśni tak, aby wyrównać dysbalans.

Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według koncepcji Kinetic Control ! Opis przypadku część I. Praca globalna

admin

  Schorzenia kolana sa jedna z najczęstszych przyczyn zgłaszania sie pacjentów do ortopedów oraz fizjoterapeutów. Około 30% zespołów przeciążeniowych dotyczy stawu kolanowego, z czego 35% jest związanych z dysfunkcja aparatu wyprostnego kolana [10, 12, 13].

Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control.

admin

Dolegliwości bólowe towarzyszące schorzeniom w obrębie narządu ruchu należą obecnie do najczęstszych patologii nękających współczesnego człowieka i stanowią poważny problem społeczno-ekonomiczny. Z badań epidemiologicznych wynika, że co 5. pacjent w praktyce ogólnolekarskiej, co 3. w neurologicznej i prawie każdy w ortopedycznej i reumatologicznej poszukuje porady lekarza z powodu dolegliwości bólowych w obrębie narządu ruchu.

Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control.

admin

Zespół cieśni podbarkowej (subacromial impingement syndrome – SIS) to jedna z najczęstszych dysfunkcji powodujących ból przednio-bocznej części stawu ramiennego. Blisko połowa przypadków dolegliwości ze strony obręczy barkowej związana jest z cieśnią podbarkową, nazywaną także ciasnotą podbarkową lub konfliktem podbarkowym.

Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w opraciu o metodę Kinetic Control.

admin

Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych dolegliwości układu kostno-stawowego. Przynajmniej raz w życiu ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa odczuwa 60–85% populacji. Wielu autorów określa ten problem jako epidemię, a jej występowanie zyskało miano choroby cywilizacyjnej.Głównym czynnikiem wywołującym zespoły bólowe są mechaniczne przeciążenia, jakim jest poddawany kręgosłup.